Informujemy, że wejście do budynku Urzędu Gminy w Święciechowie przy ul. Ułańskiej 4 dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się od strony ul. Kościelnej.

Osoby ze szczególnymi potrzebami to przykładowo: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością, osoby mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji (np. ludzie poruszający się przy pomocy kul, protez, wózków, słabi, chorujący, niesłyszący, niedowidzący, z trudnościami manualnymi i poznawczymi), osoby z wózkiem dziecięcym, osoby z ciężkim bagażem.
Przy wejściu od strony ul. Kościelnej znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz wydzielone zostały miejsca parkingowe. Teren od ul. Kościelnej został przystosowany do swobodnego poruszania się.
Z uwagi na ograniczoną przestrzeń wejście do urzędu od strony ul. Ułańskiej nie jest przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dlatego też, ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz komfort, zachęcamy do korzystania z wejścia od ul. Kościelnej.