Zbliża się końcowy termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach.

W przyszłym tygodniu mija ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach gminy:
Długie Nowe – zgłoszenia przyjmowane są do poniedziałku 20.02.2023 r.
Trzebiny, Gołanice oraz Przybyszewo – zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 21.02.2023 r.
Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a pokój nr 8 ( I piętro )
Więcej informacji w sprawie zgłoszeń oraz wyborów na Sołtysa wraz z członkami Rad Sołeckich opisane są w Zarządzeniu Wójta Gminy Święciechowa dostępne na stronie dla :

Sołectwa Długie Nowe:

https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/zarzadzenia-wojta-gminy/483-zwg-2023/5516-zarzadzenie-nr-0050-7-2023-wojta-gminy-swieciechowa-z-dnia-2-stycznia-2023-r-w-sprawie-wyborow-soltysa-i-czlonkow-rady-soleckiej-solectwa-dlugie-nowe-i-ogloszenia-kalendarza-wyborczego.html?fbclid=IwAR2pgQAuO5tZq-JwkVQusUthCdbeFhPnUlQ89QYUjcXG6aYpZs5AKUU1ZxI

Sołectwa Trzebiny:

https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/zarzadzenia-wojta-gminy/483-zwg-2023/5517-zarzadzenie-nr-0050-8-2023-wojta-gminy-swieciechowa-z-dnia-2-stycznia-2023-r-w-sprawie-wyborow-soltysa-i-czlonkow-rady-soleckiej-solectwa-trzebiny-i-ogloszenia-kalendarza-wyborczego.html?fbclid=IwAR2frlxFmZz9GTXClahel6RTQg8ztLLG-ya6mQ-2tsU0IFqoa87l0C5Coj0

Sołectwa Gołanice:

https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/zarzadzenia-wojta-gminy/483-zwg-2023/5518-zarzadzenie-nr-0050-9-2023-wojta-gminy-swieciechowa-z-dnia-2-stycznia-2023-r-w-sprawie-wyborow-soltysa-i-czlonkow-rady-soleckiej-solectwa-golanice-i-ogloszenia-kalendarza-wyborczego.html?fbclid=IwAR0h4I8nHDvnDs_1IiaCwiymb8nAwqF9ZRM7Dm948VSergG4Se8Po_FhE2o

Sołectwa Przybyszewo:

https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/zarzadzenia-wojta-gminy/483-zwg-2023/5519-zarzadzenie-nr-0050-10-2023-wojta-gminy-swieciechowa-z-dnia-2-stycznia-2023-r-w-sprawie-wyborow-soltysa-i-czlonkow-rady-soleckiej-solectwa-przybyszewo-i-ogloszenia-kalendarza-wyborczego.html?fbclid=IwAR1aKCsk0vIHT765keVXLeF9WY8xJRtQEdUnF5BqKjRZylo5n1TuEi2kAkM