CENA 1 TONY WĘGLA 1.450,00 ZŁ.

W związku z pismem Ministerstwa Aktywów Państwowych węgiel nabyty przez gminę w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego, niesprzedany do dnia 31 lipca 2023 roku podlega gospodarowaniu przez gminę jako mienie komunalne i przeznaczyć go można na realizację zadań własnych np. ochrony zdrowia, pomocy społecznej, edukacji publicznej lub też można go sprzedać innym podmiotom, w tym osobom fizycznym.
W związku z powyższym sprzedaż węgla dla osób fizycznych prowadzona będzie do wyczerpania zasobów.
Sprzedaż węgla kamiennego w sortymentach orzech odbywać się będzie bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych po wcześniejszym złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy Święciechowa pokój nr 6 (telefon 065 5 333 529).
Wzór wniosku dostępny jest na stronie:

https://swieciechowa.pl/@PL.Swieciechowa/.Assets%40User/Wpisy/2023/2/DOC271023-27102023131905.pdf

Gmina Święciechowa