Urząd Gminy w Święciechowie informuje, że rozpoczęła się sprzedaż węgla na preferencyjnych warunkach.

Gmina Święciechowa rozpoczęła sprzedaż węgla dla mieszkańców. Na chwilę obecną gmina dysponuje 100 t węgla orzech, 75 t węgla groszek oraz 25 t miału. Gmina złożyła zapotrzebowanie na 900 t węgla.Zgodnie z zapewnieniami firmy WĘGLOKOKS S.A. sprzedaż odbywać się będzie na bieżąco i jest spora szansa , że do końca roku Spółka zapewni kolejne 200 t węgla do zakupu przez gminę.