Zbliża się końcowy termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich.

W przyszłym tygodniu mija ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń kandydatów na Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich w sołectwie Niechłód.
Zgłoszenia przyjmowane są do wtorku 14.03.2023 r.
Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Rynek 14a pokój nr 8 ( I piętro ) lub w Sekretariacie ul. Ułańska 4
Więcej informacji w sprawie zgłoszeń oraz wyborów na Sołtysa wraz z członkami Rad Sołeckich opisane są w Zarządzeniu Wójta Gminy Święciechowa dostępne na stronie dla Sołectwa Niechłód:

https://bip.swieciechowa.pl/informacje2/zarzadzenia-wojta-gminy/483-zwg-2023/5585-zarzadzenie-nr-0050-16-2023-wojta-gminy-swieciechowa-z-dnia-18-stycznia-2023-r-w-sprawie-wyborow-soltysa-i-czlonkow-rady-soleckiej-solectwa-niechlod-i-ogloszenia-kalendarza-wyborczego.html?fbclid=IwAR1vc5ps5SdBQuqLb1fe0iMemtCyYAOB0s1dhenIyc6tS_-ShdcstcSpd3I