W czwartek, 9 września, w świetlicy przy Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Święciechowie odbyła się  XXXIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad sesji:      

1.     Otwarcie.
2.     Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
3.     Projekty uchwał:

1)     w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata  2021 – 2030,
2)     w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2021,
3)     w sprawie przeznaczenia umorzenia części pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
4)     w sprawie zmiany uchwały nr XX/172/2020 Rady Gminy Święciechowa z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
5)     w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/278/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
6)     w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/279/2021 Rady Gminy Święciechowa z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
7)     zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Święciechowa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Święciechowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
8)     w sprawie  nabycia działek położonych w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę,
9)     w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie Gołanice od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,
10)     w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych ich  najemcom,
11)     w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w obrębie Święciechowa.

4.    Wolne głosy i wnioski.
5.    Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.
6.     Zakończenie.  

TRANSMISJA:

http://swieciechowa.pl/wiadomosci/%C5%9Bwi%C4%99ciechowa/2021/09/xxxiv-sesja-rady-gminy