VI SESJĘ V KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY ŚWIĘCIECHOWA.

Podczas ostatniej sesji młodzi radni dyskutowali na temat najbliższych działań. W planach mają m.in: akcję sprzątania świata, dni młodzieży i konkurs na nowe logo MRG. Ważnym punktem porządku obrad była także dyskusja na temat wyników ankiet, którą przeprowadzili wśród młodzieży na terenie gminy Święciechowa w ostatnich tygodniach. Łącznie ankietę wypełniło 130 osób.