W środę, 8 września, odbyła się IX sesja Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

Przewodnicząca złożyła sprawozdanie z działań rady w okresie międzysesyjnym. Następnie omówione zostały projekty uchwał Rady Gminy Święciechowa na najbliższą sesję. Kolejnym tematem, którym zajęli się Radni było wypracowanie stanowiska w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce. Na koniec ustalono plan działania na najbliższy czas.