Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 – WNIOSKI.

Rekrutacja na nowy rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Samorządowego „Kraina Radości” w Święciechowie trwać będzie w okresie:

od 01.03.2023 r. do 29.05.2023 r.

Rekrutacja obejmuje dzieci z roczników: 2017, 2018, 2019, 2020 nie objętych wychowaniem przedszkolnym w naszej placówce (kandydatów).

SKŁADANIE WNIOSKÓW DLA KANDYDATÓW O PRZYJĘCIE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA WRAZ Z DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE WARUNKÓW I KRYTERIÓW BRANYCH POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM – W TERMINIE:

OD 1 MARCA 2023 r. DO 17 MARCA 2023 r. w GODZ. 8.00 – 15.00

W/w dokumenty znajdują się poniżej, prosimy je pobrać i wypełnione dostarczyć do placówki.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny do placówki:
653002069 lub maila: przedszkoleswieciechowa@wp.pl

Dyrekcja Przedszkola Samorządowego „Kraina Radości” w Święciechowie

wnioski i pliki do pobrania:

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fprzedszkole.swieciechowa.pl%2F5329%2Crekrutacja-do-przedszkola-na-rok-szkolny-20232024—wnioski.html%3Ffbclid%3DIwAR2iHYNFOFJW2Kreg74O4_GpGcYBfyzr2Ghj_nInN2Pt8J7eNxJUqlMLQeI&h=AT2x_xYtBOrPCWxE55X-8kRcnysA9vqH12DJMIKaflzwCvTmK8LidiIBrC8tApHtNXOjFIm3PGydGqXrB3fUyF9sIIhBQWbZOzE3X2e2dlaQBamn64wO9dxDqGwOexTWuEIw&tn=-UK-R&c[0]=AT34EkWcs5ESFOoEhUFTkqATVAW9t4YtHBnS2WbEd-laV0Sslqn-PTOcRAqUjl6EEHRWtiJY_ztiYWzEgc-YhXsDTPgjQkICDtUL8Xa_eix-oh3ImJNzpdJel_Gc1epBPdDEJlbYaziMWI0JOCKCAlTiRRb9P6VTJtUIuZMDfDxNFIdtfw