W środę, 10 lipca, w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbyło się otwarte spotkanie oraz konsultacje społeczne projektu “Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele całego obszaru Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego tj. Miasto Leszno, Powiat Leszczyński oraz gminy: Rydzyna, Osieczna, Lipno i Święciechowa.
ZIT jest instrumentem wspierającym rozwój terytorialny, umożliwiającym pozyskanie środków unijnych na realizację projektów partnerskich. Wdrożenie strategii umożliwia pozyskanie środków unijnych, co otwiera przed nami nowe perspektywy rozwoju i inwestycji, które wpłyną na podniesienie jakości życia w naszych społecznościach.

Zadania które zostały wpisane do projektu ZIT :
– Budowa drogi dla rowerów wzdłuż drogi powiatowej nr 4772P na odcinku Lasocice -Święciechowa w ramach zadania ograniczenie niskiej emisji na terenie Aglomeracji Leszczyńskiej,
– Poprawa cyberbezpieczeństwa oraz rozwój e-usług na terenie Gminy Święciechowa,
– Zagospodarowanie terenów zielonych w m. Święciechowa – przygotowanie błękitno-zielonej infrastruktury i zwiększenie odporności Gminy,
– Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Święciechowa.

Projekt dokumentu Strategii ZIT LOF został przygotowany przez sześć samorządów wchodzących w skład obszaru funkcjonalnego tj. Miasto Leszno, Powiat Leszczyński oraz gminy: Rydzyna, Osieczna, Lipno i Święciechowa. Tworzony był również przy współpracy wielu osób – ekspertów zewnętrznych, mieszkańców oraz grup interesariuszy.

Uwagi i opinie można jeszcze zgłaszać w terminie do 15.07.2024 r. za pośrednictwem formularza internetowego na stronie https://leszno.konsultacjejst.pl/…/019034c0-0518-4c7f…