Powraca stacjonarna nieodpłatna pomoc prawna w Gminie Święciechowa.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2021 Starosty Leszczyńskiego z dnia 9 czerwca 2021 r. świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej z dniem 1 lipca odbywać się będzie w formie stacjonarnej podczas rozmowy z prawnikiem.

W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy skontaktować się ze Starostwem Powiatowym w Lesznie:

✔ telefonicznie – 65 529 68 01 – w poniedziałki w godz. 8:00 – 16:00 oraz od wtorku  do piątku w godz. 7:00 – 15:00 ;

✔ za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres: starostwo@powiat-leszczynski.pl ;

✔ przez stronę www:   https://np.ms.gov.pl

Z pomocy będzie można skorzystać co tydzień w poniedziałki w siedzibie Urzędu Gminy przy ul. Ułańskiej 4 pok. nr 1 ( parter ) w godzinach od 8:00-12:00.

W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego.

Zapisy przyjmowane są co pół godziny w ramach godzin otwarcia punktu.