Załatw sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu.

W związku z przystąpieniem Urzędu Gminy w Święciechowie do projektu „Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” otwarta została usługa polegająca na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zamieszkania !!! (teren Gminy Święciechowa)
Mobilny Urzędnik to projekt realizowany przez Fundację Partycypacji Społecznej jako Lidera Projektu wraz z partnerami, w ramach którego gminy wdrożą nowe rozwiązanie odpowiadające na potrzeby mieszkańców o specjalnych potrzebach.

Usługa skierowana jest między innymi do osób z niepełnosprawnościami, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Obejmie jednak także osoby z niepełnosprawnościami, które takiego orzeczenia nie posiadają, seniorów, osoby osłabione chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do urzędu.

Zgłoszenie o potrzebie skorzystania z usługi będzie można dokonać zarówno telefonicznie, jak i wysyłając e-mail ze zgłoszeniem sprawy, czy też osobiście poprzez zgłoszenie za pośrednictwem osoby trzeciej. W zgłoszeniu będzie należało krótko wyjaśnić czego sprawa dotyczy. 

Regulamin oraz zakres świadczonych usług:

http://swieciechowa.pl/+asset/+wiadomosci/2022/02/Informacja.pdf

http://swieciechowa.pl/+asset/+wiadomosci/2022/02/Zarz%C4%85dzenie-nr-0050.2.2022.pdf