Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na sołtysa oraz członków rady sołeckiej w wyborach sołtysa i członków rady sołeckiej sołectwa Święciechowa zarządzonych na dzień 5 sierpnia 2024 r.