12 stycznia 2023 r. o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Święciechowie odbędzie się LIII SESJA RADY GMINY.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie.

2. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

3. Projekty uchwał:

1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2023 – 2032,

2) w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2023.

4. Wolne głosy i wnioski.

5. Odpowiedzi na wolne głosy i wnioski.

6. Zakończenie.

Aby obejrzeć transmisję na żywo zapraszamy o godz. 13:00 na stronę internetową www.swieciechowa.pl