W SPRAWIE MIEJSCOWOŚCI OGRODY PRZYSIÓŁEK WSI LASOCICE.

Konsultacje społeczne dotyczą:
a) zmiany rodzaju miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice na samodzielną miejscowość Ogrody
lub
b) włączenia (przeniesienia) numerów porządkowych w m. Ogrody przysiółek wsi Lasocice do samodzielnej m. Lasocice.
– Konsultacje społeczne mają zasięg lokalny i zostaną przeprowadzone na terenie miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice.
– Konsultacje przeprowadzone będą od 6 lutego do 10 lutego 2023 r. w postaci ankiet skierowanych do dorosłych mieszkańców miejscowości Ogrody przysiółek wsi Lasocice.
Formularz ankiety dostępny jest na naszej oficjalnej stronie internetowej:

https://swieciechowa.pl/aktualno%C5%9Bci/konsultacje-spo%C5%82eczne-w-sprawie-miejscowo%C5%9Bci-ogrody-przysi%C3%B3%C5%82ek-wsi-lasocice?fbclid=IwAR2-CbYFTl8KBSry_yZu49oVXp_5P6Evcls7FOkOTsv9mY9-pgNvrmzyFsk