Przypominamy o trwających konsultacjach społecznych projektu “Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Leszczyńskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Dokument przygotowany przez sześć samorządów ma na celu rozwój regionu. Już 10 lipca o godz. 13:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami. Więcej informacji na stronie: https://swieciechowa.pl/przypominamy-o-trwających-konsultacjach.