Zawiadomienie o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na Sołtysa.

Wójt Gminy Święciechowa zawiadamia, iż w związku z niezgłoszeniem kandydatów na sołtysa sołectwa Lasocice-Ogrody, termin zgłaszania kandydatów na sołtysa sołectwa Lasocice-Ogrody zostaje przedłużony do dnia 7 czerwca 2024 r.