Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła to jednorazowa dopłata dla gospodarstw domowych ogrzewających swoje domostwa. Obecnie dostępne dodatki to: dodatek węglowy, dodatek do skroplonego gazu LPG, dodatek do pelletu, dodatek do drewna i dodatek do oleju opałowego.

Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w Święciechowie ul. Ułańska 4 (pokój nr. 5)
Termin składania wniosków – 30 listopada 2022 r.
✔️Obowiązuje zasada „jeden dodatek na jeden adres”. Zatem świadczenie to przysługuje tylko gospodarstwom domowym zamieszkującym pod odrębnymi adresami. Lokale mieszkalne muszą być wyodrębnione.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nie przysługuje osobom, które otrzymały dodatek węglowy. Każde gospodarstwo domowe może ubiegać się tylko o jeden dodatek do ogrzewania.

Druk wniosku dostępny jest na stronie: https://swieciechowa.pl/aktualności/dodatek-dla-gospodarstw-domowych-z-tytułu-wykorzystania-niektórych-źródeł-ciepła