W czwartek, 23 maja, odbyła się Komisja oraz II Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Podczas posiedzenia komisji wybrano przewodniczących Komisji Stałych Rady Gminy Święciechowa których to członkowie wybrali na:
– Przewodniczącą Komisji Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej Radną Ewelinę Konieczną,
– Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Radnego Dariusza Matuszewskiego,
– Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Radnego Jakuba Schuberta.
Sesję otworzyła Przewodnicząca Rady Gminy Święciechowa Anna Urbańska. Z uwagi na nieobecność Jakuba Stryjaka podczas I Sesji Rady Gminy Święciechowa Bogdan Janowicz pełniący funkcję Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej wręczył radnemu zaświadczenie o wyborze.
Przewodnicząca Rady Gminy Anna Urbańska odczytała rotę ślubowania, po czym Jakub Stryjak złożył ślubowanie obejmując tym samym stanowisko Radnego Rady Gminy Święciechowa.
Po przyjęciu zmiany porządku obrad oraz przedstawienia sprawozdania przez Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym Radni podjęli uchwały przyjęte porządkiem obrad.

Podjęte uchwały:

https://swieciechowa.esesja.pl/posiedzenie/796de96b-92e4-4