Przyznano granty dla organizacji pozarządowych na 2024.

Wójt Gminy Święciechowa podpisał umowy na dotacje w zakresie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie działalności organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.
Na realizację zadań publicznych Gmina Święciechowa przeznaczyła 54.400,00 złotych. Granty przyznano 10 organizacjom pozarządowym. Dofinansowanie otrzymali:
1) Fundacja Sztuka na realizację zadania pt. ,,Świąteczny Jarmark Pomysłów 2024” w kwocie 10.000,00 zł.
2) Stowarzyszenie “Lasocice z Pasją “ na realizację zadania pt. ,,Twórcza Przestrzeń w Lasocicach ” w kwocie 5.000,00 zł.
3) Stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Strzyżewic na realizację zadania pt. ,,Kreatywnie w Strzyżewicach” w kwocie 5.000,00 zł.
4) Stowarzyszenie Aktywni dla Gołanic na realizację zadania pt. ,, „Aktywni” aktywnie dla Gołanic” w kwocie 5.000,00 zł.
5) Stowarzyszenie Nasze Trzebiny na realizację zadania pt. ,,Ogród edukacyjno-sensoryczny w Dębowym Zakątku- etap II ” w kwocie 5.000,00 zł.
6) Stowarzyszenie Team Piotrowice na realizację zadania pt. ,,Piotrowice łączmy się – razem możemy więcej” w kwocie 5.000,00 zł.
7) Stowarzyszenie Kolory hospicjum domowe na realizację zadania pt. ,, KOLORY w życiu pacjentów paliatywnych z gminy Święciechowa ” w kwocie 7.000,00 zł.
8 ) KGW Długie Nowe na realizację zadania pt. ,,Magiczny świat warsztatów florystycznych ” w kwocie 5.000,00 zł.
9) Koło Gospodyń Wiejskich w Przybyszewie na realizację zadania pt. ,,Zróbmy sobie kosmetyki, czyli Zosie samosie w akcji” w kwocie 2.400,00 zł.
10 ) Stowarzyszenie “Przyjaciół Szkoły i Rozwoju Wsi Długie Stare” na realizację zadania pt. ,,We wspólnocie siła- Akcja integracja ” w kwocie 5.000,00 zł.