Policjanci z Zespołu Dzielnicowych w Święciechowie zwracają się z apelem do mieszkańców Gminy Święciechowa o sprawowanie właściwej opieki nad posiadanymi psami i zachowanie zasad ostrożności.

Proszę pamiętać, że osoba będąca na spacerze z psem ma obowiązek trzymać go na smyczy w sposób uniemożliwiający konfrontację z człowiekiem lub innym zwierzęciem.

Ponadto na takiej osobie ciąży odpowiedzialność za uprzątnięcie nieczystości pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym.  

PIES TO PRZYJACIEL, ALE TEŻ ODPOWIEDZIALNOŚĆ !!!

NIEZACHOWANIE OSTROŻNOŚCI PRZY TRZYMANIU  ZWIERZĘCIA  MOŻE MIEĆ KONSEKWENCJE KARNE ORAZ NARAŻA WŁAŚCICIELA NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ ZA POWSTAŁE STRATY.

ART. 77 KODEKS WYKROCZEŃ

§ 1.

KTO NIE ZACHOWUJE ZWYKŁYCH I NAKAZANYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI PRZY TRZYMANIU ZWIERZĘCIA PODLEGA KARZE OGRANICZENIA WOLNOŚCI, GRZYWNY DO 1000 ZŁOTYCH ALBO KARZE NAGANY.

§ 2.

KTO DOPUSZCZA SIĘ CZYNU OKREŚLONEGO W § 1 PRZY TRZYMANIU ZWIERZĘCIA, KTÓRE SWOIM ZACHOWANIEM STWARZA NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ŻYCIA  LUB ZDROWIA CZŁOWIEKA PODLEGA KARZE OGRANICZENIA WOLNOŚCI, GRZYWNY ALBO KARZE NAGANY.