W piątek, 15 października, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się gala z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia ZMW z Przybyszewa.

Wszystko zaczęło się od chęci zorganizowania w Przybyszewie dyskoteki. Wtedy powstał pomysł utworzenia organizacji, która będzie mogła oficjalnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Związek Młodzieży Wiejskiej powstał w 1996 roku z inicjatywy Remigiusza Leciejewskiego i Dariusza Matuszewskiego. Wielka w tym zasługa Adama Wasiołki.

Od 2011 roku ZMW działa jako stowarzyszenie. Organizują imprezy i wydarzenia okolicznościowe, ale również biorą udział w wielu projektach. Ich działalność jest dobrze znana mieszkańcom całej gminy. Niejednokrotnie pisaliśmy o ich imprezach i projektach. Pomysłów na pewno im nie brakuje. Stowarzyszenie skupia aktywnych młodych ludzi z Przybyszewa, Lasocic i Ogrodów. Obecnie zrzesza trzydzieści osób.

Obecny prezes Stowarzyszenia ZMW Mikołaj Kostaniak powtarzał podczas gali, że ich stowarzyszenia jest jak pociąg, który cały czas się rozpędza. A motto, które im przyświeca to “Razem możemy więcej”. Pociąg się rozpędza….. i nic nie wskazuje na to by miał się zatrzymać.

O część artystyczną zadbali Jagoda Stachowiak i Konrad Żukowski. Wyświetlono także filmy, podczas których osoby działające przy ZMW wspominały początki i etapy ich działalności. Na scenie wspominali byli i obecni prezesi: Remigiusz Leciejewski, Edyta Borowczak oraz Mikołaj Kostaniak.  

Podczas uroczystości 25-lecia ZMW z Przybyszewa obecny zarząd w składzie Mikołaj Kostaniak, Michalina Leciejewska oraz Paulina Stachowska odebrali z rąk wójta gminy Marka Lorycha oraz przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Machowiaka odznaczenie “Zasłużony dla Gminy Święciechowa” przyznane przez Radę Gminy Święciechowa dla Stowarzyszenia ZMW.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele powiatu, gminy, delegacje działających na terenie gminy organizacji i instytucji, przyjaciele, rodzina, byli i obecni wolontariusze.

Zasłużeni dla gminy Święciechowa

W marcu 2017 roku Rada Gminy Święciechowa podjęła uchwałę o ustanowieniu tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Święciechowa” i „Zasłużony dla Gminy Święciechowa”. Tytuł Honorowego Obywatela nadawany jest za wybitne zasługi dla gminy, a tytuł Zasłużonego dla Gminy Święciechowa, osobom, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju i promocji gminy Święciechowa.

Uchwała Nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia tytułu “Honorowy Obywatel Gminy Święciechowa” oraz “Zasłużony dla Gminy Święciechowa” i uchwalenia regulaminu ich nadawania. Regulamin nadania i wnioski dostępne są na stronie BIP Święciechowa.

Nadane tytuły "ZASŁUŻENI DLA GMINY ŚWIĘCIECHOWA"

Nr 1. ś.p. IRENA PAZOŁA
Uchwała XXXIII/253/2017 z dnia 7 września 2017r.

23 września 2017 r. w Sali Wiejskiej w Święciechowie wręczono pierwszy Akt nadania tytułu “Zasłużony dla Gminy Święciechowa”. Uroczyste obchody Jubileuszu 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich “Włościanki” ze Święciechowy były wspaniałą okazją do uhonorowania pamięci śp. Ireny Pazoły.

Radni Rady Gminy Święciechowa w dniu 7 września 2017 r. podjęli uchwałę w sprawie nadania pośmiertnie tytułu “Zasłużony dla Gminy Święciechowa” dla śp. Ireny Pazoła.  Tytuł został nadany za wkład pracy, społeczny trud i zaangażowanie w upowszechnianie kultury, działalność promocyjną oraz wybitne zasługi w utrwalaniu historii i tradycji wsi

Akt nadania tytułu przekazali na ręce córki Pani Ireny Pazoła Wójt Gminy Marek Lorych wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Janem Dutka.  

Nr 2. ZESPÓŁ ŚPIEWACZY KAROLINKI
Uchwała XXXIII/254/2017 z dnia 7 września 2017 r.

7 października 2017 roku, w Sali Wiejskiej w Gołanicach, świętowano jubileusz 35-lecia Zespołu Śpiewaczego Karolinki. Osiągnięcia zespołu docenili nie tylko mieszkańcy wsi ale i władze gminy. Za 35-letnią działalność, za stałą obecność w życiu wsi i gminy, za pokazywanie piękna muzyki Karolinki otrzymały medal „Zasłużony dla Gminy Święciechowa”. Zespół Karolinki otrzymał tytuł jako drugi. Na ręce pani prezes Jolanty Jaśkowiak medal wręczył wójt gminy Marek Lorych.

Nr 3. EWA JANKOWSKA
Uchwała XXXIII/255/2017 z dnia 7 września 2017 r.

27 października 2018 roku, w Sali Wiejskiej w Święciechowie, odbył się jeden z koncertów jubileuszowych 30-lecia działalności Zespołu Pieśni i Tańca Marynia. Podczas tej uroczystości szczególne wyróżnienie otrzymała Ewa Jankowska, kierownik artystyczny i instruktorka zespołu, która prowadzi zespół od początku działalności. Tytuł „Zasłużony dla Gminy Święciechowa” wręczył przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka w towarzystwie wójta gminy Marka Lorych. W momencie składania wniosku Ewa Jankowska obchodziła 35-lecie pracy zawodowej i działalności kulturalnej. Taki sam tytuł otrzymali podopieczni Ewy Jankowskiej, tj. Zespół Pieśni i Tańca Marynia.

Nr 4. ZOFIA JACKOWSKA
Uchwała nr XLII/327/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

W dniach od 18-21 maja 2018 r. w Święciechowie odbywały się obchody Jubileusz 25-lecia gmin partnerskich Święciechowa – Großhabersdorf. Na uroczystość przybyły także pozostałe zaprzyjaźnione gminy Aixe sur Vienne z Francji oraz Malinska z Chorwacji. 
To święto było niezwykłą okazją do uczczenia pamięci śp. Zofii Jackowskiej – jej ogromnego wkładu pracy na rzecz rozwoju Gminy Święciechowa na arenie międzynarodowej. To dzięki jej determinacji zrodziła się nowa, lepsza jakość w stosunkach międzynarodowych, czego zwieńczeniem było otrzymanie przez naszą gminę Dyplomu Rady Europy i Flagi Honorowej Rady Europy. Rada Gminy Święciechowa nadała śp. Zofii Jackowskiej tytuł „Zasłużony dla Gminy Święciechowa”, który został wręczony  córce pani Zofii –  Aleksandrze Jackowskiej – Pietrucha.

Nr 5. ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA MARYNIA
Uchwała nr XLV/348/2018 z dnia 20 września 2018 r.

W dniach 27 i 28 października 2018 roku odbyły się dwa koncerty jubileuszowe 30-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Marynia” działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Święciechowie.
Podczas oficjalnego koncertu, 27 października 2018 r., po wystąpieniu finałowym tancerze zespołu otrzymali wyjątkowe odznaczenie – honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Święciechowa”. Na wniosek wójta gminy Marka Lorycha, wyróżnienie wręczył przewodniczący Rady Gminy Jan Dutka. Taki sam tytuł otrzymała instruktorka i założycielka zespołu Ewa Jankowska.

Nr 6. STOWARZYSZENIE ZMW PRZYBYSZEWO
Uchwała nr XXXVI/327/2021 z dnia 14 października 2021 r.

15 października, podczas uroczystej gali, Stowarzyszenie ZMW Przybyszewo otrzymało honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Święciechowa”. Galę zorganizowano w ramach obchodów 25-lecia działalności stowarzyszenia. Tytuł na wniosek wójta gminy Marka Lorycha, wręczył przewodniczący Rady Gminy Jerzy Machowiak. Wyróżnienie przekazano na ręce zarządu w składzie: Mikołaj Kostaniak, Michalina Leciejewska i Paulina Stachowska.

Nr 7. MARIAN MIELCAREK
Uchwała nr XLIII/43/399/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

Tytuł został nadany na wniosek Wójta Gminy Święciechowa Marka Lorycha w podziękowaniu za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę na rzecz rozwoju Gminy Święciechowa.
Odznaczenie wręczyli: Wójt Gminy Święciechowa Marek Lorych oraz Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa Jerzy Machowiak w towarzystwie radnych i inspektora do spraw rady gminy Magdaleny Jaraczewskiej –Wieczorek podczas sesji Rady Gminy Święciechowa w czerwcu 2022 roku.

Nr 8. STEFANIA GAJEWSKA
Uchwała nr XLIII/43/400/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

20 maja 2022 roku, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z oddziałem w Święciechowie.
Wójt Gminy Święciechowa Marek Lorych oraz Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa Jerzy Machowiak w towarzystwie inspektora do spraw rady gminy Magdaleny Jaraczewskiej –Wieczorek wręczyli tytuł „Zasłużony dla gminy Święciechowa”.  Te zaszczytne wyróżnienie otrzymała Stefania Gajewska, długoletnia przewodnicząca PZERiI w Święciechowa.

Nr 9. ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW i INWALIDÓW ODDZIAŁ W ŚWIĘCIECHOWIE
Uchwała nr XLIII/43/401/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.

20 maja 2022 roku, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z oddziałem w Święciechowie.
Wójt Gminy Święciechowa Marek Lorych oraz Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa Jerzy Machowiak w towarzystwie inspektora do spraw rady gminy Magdaleny Jaraczewskiej –Wieczorek wręczyli tytuł „Zasłużony dla gminy Święciechowa”. Te zaszczytne wyróżnienie otrzymała Wanda Szywała dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Święciechowie.