W piątek, 15 października, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się gala z okazji 25-lecia działalności Stowarzyszenia ZMW z Przybyszewa.

Wszystko zaczęło się od chęci zorganizowania w Przybyszewie dyskoteki. Wtedy powstał pomysł utworzenia organizacji, która będzie mogła oficjalnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Związek Młodzieży Wiejskiej powstał w 1996 roku z inicjatywy Remigiusza Leciejewskiego i Dariusza Matuszewskiego. Wielka w tym zasługa Adama Wasiołki.

Od 2011 roku ZMW działa jako stowarzyszenie. Organizują imprezy i wydarzenia okolicznościowe, ale również biorą udział w wielu projektach. Ich działalność jest dobrze znana mieszkańcom całej gminy. Niejednokrotnie pisaliśmy o ich imprezach i projektach. Pomysłów na pewno im nie brakuje. Stowarzyszenie skupia aktywnych młodych ludzi z Przybyszewa, Lasocic i Ogrodów. Obecnie zrzesza trzydzieści osób.

Obecny prezes Stowarzyszenia ZMW Mikołaj Kostaniak powtarzał podczas gali, że ich stowarzyszenia jest jak pociąg, który cały czas się rozpędza. A motto, które im przyświeca to “Razem możemy więcej”. Pociąg się rozpędza….. i nic nie wskazuje na to by miał się zatrzymać.

O część artystyczną zadbali Jagoda Stachowiak i Konrad Żukowski. Wyświetlono także filmy, podczas których osoby działające przy ZMW wspominały początki i etapy ich działalności. Na scenie wspominali byli i obecni prezesi: Remigiusz Leciejewski, Edyta Borowczak oraz Mikołaj Kostaniak.  

Podczas uroczystości 25-lecia ZMW z Przybyszewa obecny zarząd w składzie Mikołaj Kostaniak, Michalina Leciejewska oraz Paulina Stachowska odebrali z rąk wójta gminy Marka Lorycha oraz przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Machowiaka odznaczenie “Zasłużony dla Gminy Święciechowa” przyznane przez Radę Gminy Święciechowa dla Stowarzyszenia ZMW.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele powiatu, gminy, delegacje działających na terenie gminy organizacji i instytucji, przyjaciele, rodzina, byli i obecni wolontariusze.