W czwartek, 17 grudnia, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy Święciechowa.

Projekty uchwał:
– w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2021 – 2030,
– w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021,
– w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Święciechowa na lata 2020 – 2030.
– w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2020,
– w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2020,
– w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Leszczyńskiego na zadanie pn.: Budowa chodnika ul. Jesienna w Długiem Starem,
– zmieniająca uchwałę Nr XXX/242/2013 Rady Gminy Święciechowa z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
– w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Święciechowa,
– w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Święciechowa na rok 2021,
– w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Święciechowa oraz planów pracy Komisji na rok 2021,
– w sprawie nabycia działek położonych w obrębie Strzyżewice z przeznaczeniem pod drogi,
– w sprawie nieodpłatnego nabycia działki położonej w obrębie Długie Stare od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
– w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Strzyżewice gmina Święciechowa,
– w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Święciechowa.
– w sprawie rozpatrzenia wniosku.
– w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Święciechowa, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Święciechowa oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
–  zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia działki położonej w obrębie Henrykowo z przeznaczeniem pod drogę.

Transmisja XXVII Sesja Rady Gminy:

http://swieciechowa.pl/wiadomosci/%C5%9Bwi%C4%99ciechowa/2020/12/xxvii-sesja-rady-gminy?fbclid=IwAR2jQ7I8pU09zFsPprTfHx5F4SpZroY7ERN5yMv5eSpzfCaHaJJ4BMXUFxE