W sobotę, 16 października, w Sali Wiejskiej w Długiem Starem odbył się Zjazd Gminny Związku OSP RP w Święciechowie.

Posiedzenie przewodniczył druh Krzysztof Samelczak. I Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuował się następująco:
Prezes – Jerzy Machowiak,
Wiceprezes – Sławomir Stasiński,
Wiceprezes – Marek Wróbel,
Komendant gminny – Wojciech Konatowski,
Sekretarz – Hubert Maćkowski,
Skarbnik – Edward Kurpisz,
Członek prezydium – Agnieszka Rutkiewicz,
Członek zarządu – Zbigniew Drobiński.
Określono także skład Komisji Rewizyjnej: przewodniczący – Jacek Łomiński, członkowie – Grzegorz Cieślawski, Grzegorz Kierzek, Magdalena Ratajczak, Milena Rybacka.
Podczas tego spotkania wręczono także Odznaki i Medale.
Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Lesznie nadało Odznakę STRAŻAK WZOROWY następującym druhom: Mariusz Żymelski, Bartosz Dobrzejewski, Paulina Lepka oraz Paweł Szubart.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. wielkopolskiego nr 166/32/2021 z dnia 21 września 2021 r nadano BRĄZOWY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻWARNICTWA. Brązowy Medal otrzymali druhowie: Hubert Maćkowski, Jacek Łomiński, Agnieszka Rutkiewicz.
ZŁOTY MEDAL ZA ZASŁUGI DLA POŻARNICTWA otrzymali druh Jerzy Machowiak i druh Marek Lorych.