Zorganizowana przez strażaków z OSP Święciechowa zbiórka złomu i tekstyliów, odbyła się 23 kwietnia na rzecz małej Marysi z Brenna.

Efekt zbiórki jest niesamowity! Udało się zebrać ponad 21 ton złomu co dało kwotę 22 tys. zł i ponad 4 tony tekstyliów co dało 1600 zł.

Strażacy dziękują mieszkańcom Święciechowy, Lasocic, Gołanic, Piotrowic, Jezierzyc Kościelnych oraz mieszkańcom z Leszno Zatorze za okazaną pomoc i dobre serce.

Do akcji przyłączyły się takie firmy jak: Zakład Usług Wodnych Sp. z o. o. Święciechowa, F. H. U. KĘPKA,  Golik Transport Sp. z o. o. z Grotnik oraz Usługi transportowe PRZEMIX, zakład mechaniczny Gąd Borowczak ze Święciechowy.

Podziękowania należą się także rolnikom i Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Święciechowie, którzy użyczyli ciągniki i przyczepy, a także firmie KOWALSKI RECYCLING ze Wschowy, która udostępniła kontenery i przyjęła złom. Bez nich nie byłaby możliwa zbiórka na ten szczytny cel.

Podziękowania należą się także strażakom za organizacje, zbiórkę oraz zaangażowanie.

WIELKIE BRAWA I PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH.

MARYSIU WRACAJ DO ZDROWIA.