W sobotę, 11 września, odbył się festyn rodzinny z okazji 100-lecia Szkoły Podstawowej w Lasocicach.

Na uczestników festynu czekało wiele atrakcji: dmuchańce, zabawa z firmą Lasermaniak, pokaz ratownictwa medycznego, warsztaty chemiczne, konkurencje sportowe oraz strażackie. Ponadto, słodki poczęstunek i swojski bigos, a wieczorem zabawa taneczna. Cały dochód z festynu został przeznaczony na leczenie Marysi z Brenna.
Organizatorami festynu byli: sołectwa Lasocice i Przybyszewo, Koło Gospodyń Wiejskich w Lasocicach oraz Szkoła Podstawowa w Lasocicach.