Zakaz kąpieli w kąpielisku w Gołanicach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie, na podstawie otrzymanych częściowych wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody wydał komunikat o zakazie kąpieli w kąpielisku w Gołanicach ze względu na zanieczyszczenia bakteriologiczne wody.

Wody kąpieliska pozostają pod stałą kontrolą, regularnie wykonywane są badania jakości wody, z których wyniki udostępniane są do publicznej wiadomości na terenie kąpieliska. Na występowanie zanieczyszczeń bakteriologicznych wody mogą mieć wpływ różne czynniki. Panujące wysokie temperatury powietrza wpływają niekorzystne na poziom natlenienia wody w zbiornikach wodnych, dlatego na jeziorze prowadzona będzie akcja napowietrzania wody. Badanie wody w kąpielisku zostanie powtórzone, a wprowadzony zakaz kąpieli obowiązywać będzie do czasu uzyskania pozytywnych wyników badania wody.

Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej https://sk.gis.gov.pl/, gdzie znajdują się na bieżąco aktualizowane dane na temat wszystkich zorganizowanych kąpielisk w Polsce w sezonie kąpielowym 2022.