W minionym tygodniu odbyły się pierwsze zajęcia w ramach projektu “Młodzi – Seniorom, Seniorzy – Młodym. Bezpieczny Senior w Gminie Święciechowa”.

Spotkanie z ratownikiem medycznym odbyło się w Klubie Seniora w Święciechowie. Podczas zajęć uczestnicy bliżej poznali zasady udzielania pierwszej pomocy. Kolejne spotkania już wkrótce.

Zakres cyklu zajęć pierwszej pomocy dotyczy m.in. bezpieczeństwa, wzywania pomocy, poszkodowany nieprzytomny, nagłe zatrzymanie krążenia, AED, zadławienia, rany, tamowanie krwotoków, urazy, urazy środowiskowe, nagłe zachorowania i stany zagrażające życiu, zatrucia, wsparcie psychiczne dla poszkodowanego. Każde ze spotkań ma charakter teoretyczny połączony z praktycznymi ćwiczeniami.
W ramach projektu zaplanowano także spotkania z psychologiem, policjantami oraz strażakiem a także spotkanie integracyjne. Zajęcia odbywają się w Klubie Seniora w Święciechowie (przy ul. Kościelnej 4) w okresie od lipca do września br.
Jeżeli jesteś w wieku 60+, mieszkasz na terenie gminy Święciechowa i chciałbyś wziąć udział w zajęciach – możesz się jeszcze zapisać
(SMS – tel. 516 246 364).

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie ZMW. Partnerzy projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Święciechowie, Klub Seniora w Święciechowie, Młodzieżowa Rada Gminy Święciechowa, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział w Święciechowie. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.