Inne

PAŚNIK rusza!

Dziś, 20 stycznia, ponownie otwiera się Paśnik w Święciechowie. Po kilkutygodniowej przerwie, święciechowska pizzeria, znów otwiera się dla klientów !!!