Oświata

Mistrz ortografii

Wszyscy uczniowie kl.5 i 7 ze Szkoły Podstawowej w Długiem Starem wzięli udział w konkursie ortograficznym organizowanym przez EduNect. Mistrzyniami

Oświata

Znają ortografię

W Szkole Podstawowej w Długiem Starem wyłoniono uczniów znających zasady poprawnej pisowni. Przez cały rok szkolny uczniowie klas V-VIII walczyli