Fundacja Centrum Aktywności Twórczej zaprasza do wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.

Gry i zabawy dla dzieci i rodziców zaplanowano 13 marca na boisku przy ul. Okrężnej w Lasocicach.