Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie zaprasza na spotkanie z okazji Dnia Kobiet “Całuję Twoją dłoń Madam…”.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 6 marca, o godz. 17.00 w Sali Wiejskiej w Święciechowie.

Taniec, śpiew, humor, coś słodkiego do kawki – to będzie miłe popołudnie dla Pań i nie tylko…
Zaproszenia (w cenie 5 zł) dostępne w Samorządowym Ośrodku Kultury oraz w Bibliotece w Święciechowie.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE EPIDEMII SARS-CoV-2SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY W ŚWIĘCIECHOWIE:

1. Każdy uczestnik koncertu jest zobowiązany do:
a) zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki ochronnej lub przyłbicy lub przy pomocy odzieży lub jej części, zapewnionej we własnym zakresie, na terenie Sali oraz podczas koncertu. Obowiązek ten nie dotyczy: dzieci do 4 roku życia i osób ze stwierdzonym stopniem niepełnosprawności
b) dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym znajdującym się przy wejściu do Sali ;
c) zachowania dystansu 1,5 metra od innych uczestników koncertu;
2. Osoby zarażone wirusem SARS-CoV-2 lub osoby podlegające obowiązkowej kwarantannie nie mogą uczestniczyć w koncertach.
3. Dopuszcza się możliwość odbywania koncertów bez przerw.
4. Dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury ciała.
5. Obsługa ma prawo odmówić wejścia na koncert osobie wykazującej objawy choroby.
6. Zakup biletu i uczestnictwo w koncercie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Bezpieczeństwa Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie.
8. Osoby nie stosujące się do Regulaminu Bezpieczeństwa mogą zostać nie wpuszczone na koncert. W takim przypadku zwrot należności za bilet nie przysługuje.