Wzrastająca liczba nieletnich chorujących na depresję powoduje konieczność edukacji w tym temacie.

13 kwietnia 2023 r. w Sali Wiejskiej w Lasocicach odbędzie się spotkanie ze specjalistami, którego celem jest uświadomienie rodzicom, czym jest depresja, jak rozpoznać sygnały mogące świadczyć o tej chorobie u dziecka oraz jak umiejętnie zareagować w przypadku podejrzenia depresji u młodego człowieka.