Gramy dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach zorganizowanych na terenie naszej gminy w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

ŚWIĘCIECHOWA:

LASOCICE I PRZYBYSZEWO: