W Szkole Podstawowej w Długiem Starem wyłoniono uczniów znających zasady poprawnej pisowni.

Przez cały rok szkolny uczniowie klas V-VIII walczyli z trudnościami ortograficznymi rozwiązują co miesiąc test. Młodzież, która zdobyła najwyższe wyniki, wzięła udział w finale konkursu.
W młodszej grupie wiekowej mistrzem okazał się Filip Schubert, w starszej – Amelia Witaszak.
Drugie miejsce zajęły Julka Skrzypczak i Kinga Henke.
GRATULUJEMY!!