Udział uczniów w Projekcie Powszechnej Nauki Pływania “Umiem pływać”.

W ramach Projektu “Umiem pływać” 16 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Lasocicach na pływalni w Kościanie realizowało 20 godzinny kurs nauki pływania.