Udział Zespołu Śpiewaczego Wiola ze Święciechowy w I Przeglądzie Piosenki Senioralnej w Gostyńskim Ośrodku Kultury “HUTNIK”.

W przeglądzie udział wzięło trzynaście zespołów. Panie zaśpiewały w towarzystwie swojego instruktora Krzysztofa Kubiaka. Impreza odbyła się w sobotę, 24 września.