W miniony piątek, 23 lipca, w Długiem Starem odbył się kolejny plener malarski organizowany na terenie naszej gminy.

Organizatorzy dziękują za udostępnienie miejsca Szkole Podstawowej w Długiem Starem oraz za ciekawe spotkanie wszystkim uczestnikom!

Za tydzień odbędzie się ostatni plener malarskim w Przybyszewie.

Projekt “PomalujMY KULTURĄ naszą gminę” dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Projekt “Od kultury do aktywności – plenery malarskie w gminie Święciechowa” jest dofinansowany przez Gminę Święciechowa.