W Szkole Podstawowej w Długiem Starem podsumowano konkurs fotograficzny.

Przesłane prace były na bardzo wysokim poziomie i komisja konkursowa miała trudne zadanie podczas ich oceny. Ostatecznie nagrody i dyplomy odebrali: Lena Wawrzynowska, Anna Grabowska, Amelia Stryk, Marcel Piwek, Kamil Skorupiński i Kamil Żymelski. GRATULUJEMY!