W piątek, 20 maja, w Sali Wiejskiej w Święciechowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 50-lecia Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z oddziałem w Święciechowie.

Po przywitaniu zaproszonych gości, przewodnicząca oddziału PZERiI w Święciechowie – Wanda Szywała, przedstawiła historie związku działającego na terenie naszej gminy.

Następnie Wójt Gminy Święciechowa Marek Lorych oraz Przewodniczący Rady Gminy Święciechowa Jerzy Machowiak w towarzystwie inspektora do spraw rady gminy Magdaleny Jaraczewskiej –Wieczorek wręczyli tytuły „Zasłużonych dla gminy Święciechowa”.  Te zaszczytne wyróżnienia otrzymali:
– Wanda Szywała dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Święciechowie,
– Stefania Gajewska, długoletnia przewodnicząca PZERiI w Święciechowa
– Marian Mielcarek, radny powiatu leszczyńskiego oraz wieloletni były wójt gminy Święciechowa – z przyczyn osobistych nie mógł uczestniczyć w wydarzeniu, odznaczenie zostanie przekazane w innym terminie.

Wręczono także złote odznaki honorowe PZERiI za wybitne zasługi dla związku. Wyróżnienia z rąk w-ce przewodniczącego Zarządu Okręgowego PZERiI z Poznania, Zbigniewa Jenka otrzymali: Stefania Gajewska, Wanda Szywała, Stanisława Nowacka, Janina Pieczyńska, Jadwiga Żukowska oraz Bogusław Pindara.
Zarząd święciechowskiego związku podziękował wszystkim osobom, które ten związek tworzą i są lub byli jego częścią. Specjalne podziękowania skierowano również do: Powiatu Leszczyńskiego, Gminy Święciechowa, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Poznaniu, Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Święciechowie. 

Na zakończenie części oficjalnej głos zabrał Marek Pilch ze Stowarzyszenia Manko z Krakowa, ambasador zdrowego stylu życia Głosu Seniora, który opowiadał m.in. o Ogólnopolskich Kartach Seniorach. Wręczył certyfikat „Gmina Przyjazna Seniorom” na ręce wójta gminy Marka Lorycha oraz certyfikaty „Firma Przyjazna Seniorom”, trzem organizacjom i firmom, które włączyły się w akcje. Seniorzy otrzymali również Ogólnopolskie Karty Seniora Gminy Święciechowa. 

              W części artystycznej na scenie zaprezentowali się: Chór Cecylia ze Święciechowy, seniorki z grupy Magnolia działające przy szkole tańca Kolektyw w Lesznie, Zespół Pieśni i Tańca Marynia ze Święciechowy oraz Leszczyńska Kapela Podwórkowa.