W Starostwie Powiatowym w Lesznie podpisana została umowa z firmą Sob-Bruk z Kościana na przebudowę 740 mb chodnika w Lasocicach w gminie Święciechowa.

Stara i zniszczona nawierzchnia chodnika po prawej stronie drogi powiatowej – ul. Święciechowskiej w Lasocicach, na odcinku od ul. Tylnej aż za ul. Ogrodową (do wybudowanego w 2019 r. nowego odcinka) zostanie rozebrana. W to miejsce ułożona zostanie kostka betonowa.

Dziś w Starostwie Powiatowym w Lesznie Marian Kaczmarek, kierownik Zarządu dróg powiatowych w Lesznie podpisał umowę z Adamem Sobiechem, właścicielem firmy Sob-Bruk z Kościana. Termin wykonania inwestycji to 30 września br. Koszt robót – 286.259 zł – sfinansują po połowie powiat leszczyński i gmina Święciechowa. W spotkaniu w Starostwie Powiatowym w Lesznie uczestniczyli starosta Jarosław Wawrzyniak, wicestarosta Maciej Wiśniewski, wójt gminy Święciechowa Marek Lorych i sołtys Lasocic Wiesława Małycha.

(źródło: https://www.powiat-leszczynski.pl/ )