Zakończono budowę oświetlenia drogowego na ulicy Lipowej w Gołanicach.

Wykonawcą inwestycji była firma PHU “IPE” Grzegorz Pilarczyk z siedzibą w Roszkówku. W ramach zadania postawiono 8 słupów oświetlenia drogowego z oprawami LED. Wartość inwestycji wynosi brutto: 62 700,84 zł.