Zakończono budowę oświetlenia drogowego na ulicy Wschodniej w Lasocicach.

Wykonawcą inwestycji była firma PHU “IPE” Grzegorz Pilarczyk z siedzibą w Roszkówku. W ramach zadania postawiono jedenaście słupów oświetlenia drogowego z oprawami LED. Wartość inwestycji wyniosła brutto: 71.142,61 zł.