W miejscowości Długie Stare dobiega końca budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Dobiega końca budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ulicy Granicznej w Długiem Starem. Zakres zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku o długości – 598,0 m – nawierzchnia z betonu asfaltowego. Koszt inwestycji wynosi 860.023,40 zł brutto z czego kwotę 193.375,00 zł pozyskano w formie dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.