Uczestnicy projektu Sztuka Aktywności spędzili miło czas na Dolnym Śląsku.

Lokalni liderzy czyli sołtysi, radni, przedstawiciele organizacji społecznych z Gmina Święciechowa wzięli udział w wizycie studyjnej. Odwiedzili wsie tematyczne i poznali metody ich działania, wzięli udział w warsztatach zielarskich, kulinarnych i rękodzielniczych oraz poznali walory i atrakcyjność wsi biorąc udział w questach. Uczestnicy mieli wiele okazji by poznać się lepiej i zintegrować. Spotkali się także z Legnickim Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich oraz Fundacją Lubiąż, zwiedzając dawne opactwo cysterskie i klasztor w Lubiążu. Choć czas spędzili bardzo intensywnie, to wyszli z głowami pełnymi inspiracji oraz motywacji do działania!

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.