Informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym.

Gmina Święciechowa informuje, iż w związku z budową drogi, nawierzchni wraz z odwodnieniem ulic Gen. Tadeusza Kutrzeby, Kmdr. Stanisława Mieszkowskiego oraz Gen. Stefana Grota Roweckiego w Święciechowie zamknięte zostaną w/w ulice na czas trwania robót.

Zadanie podzielone zostało na III etapy. Każdy etap zaznaczony na mapie to inny odcinek drogi który zostanie zamknięty podczas wykonywanych prac. Jako pierwsza całkowicie zamknięta zostanie ulica Stefana Grota Roweckiego od początku ulicy do końca posesji nr 15B bez możliwości przejazdu. Czas trwania każdego z etapów wynosi do 2 miesięcy.