NAJLEPSZE ŻYCZENIA NOWOROCZNE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŚWIĘCIECHOWA.