Opakowania styropianowe do żółtego.

Informujemy, że dostosowujemy wytyczne KZGRL dotyczące segregacji odpadów z tworzyw sztucznych (w tym opakowań styropianowych) do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. W związku z powyższym 𝗼𝗽𝗮𝗸𝗼𝘄𝗮𝗻𝗶𝗮 𝘀𝘁𝘆𝗿𝗼𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼𝘄𝗲, 𝗸𝘁𝗼́𝗿𝗲 𝗻𝗶𝗲 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗼𝘄𝗶𝗮̨ 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮ł𝗼́𝘄 𝗯𝘂𝗱𝗼𝘄𝗹𝗮𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗶 𝗻𝗶𝗲 𝘀𝗮̨ 𝗼𝗱𝗽𝗮𝗱𝗮𝗺𝗶 𝘄𝗶𝗲𝗹𝗸𝗼𝗴𝗮𝗯𝗮𝗿𝘆𝘁𝗼𝘄𝘆𝗺𝗶 𝗻𝗮𝗹𝗲𝘇̇𝘆 𝘄𝗿𝘇𝘂𝗰𝗮𝗰́ 𝗱𝗼 𝘇̇𝗼́ł𝘁𝘆𝗰𝗵 𝘄𝗼𝗿𝗸𝗼́𝘄/𝗽𝗼𝗷𝗲𝗺𝗻𝗶𝗸𝗼́𝘄. 🟡

Mając na uwadze powyższe, informujemy, że wszystkie materiały edukacyjne, które zamieszczone są na stronach internetowych KZGRL i wydawnictwa drukowane stworzone na potrzeby edukacji ekologicznej są nadal aktualne nie uwzględniają one jednak tej zmiany. Nieekonomiczne i nieekologiczne byłoby zlecanie druku kolejnych egzemplarzy, gdyż pozostałe treści są aktualne i funkcjonować będą do wyczerpania zapasów. Wszelkie materiały edukacyjne, które powstawać będą po zmianie zasad postępowania z odpadami typu styropian opakowaniowy, uwzględniać będą informacje, aby wyrzucać je do żółtego worka/kontenera, a nie jak dotychczas do odpadów zmieszanych.

Jednocześnie informując Państwa o zmianach mamy świadomość, iż każda modyfikacja wymaga czasu na zmianę nawyków, dlatego 𝙯𝙖𝙨𝙩𝙤𝙨𝙤𝙬𝙖𝙘́ 𝙥𝙤𝙨𝙩𝙖𝙣𝙤𝙬𝙞𝙡𝙞𝙨́𝙢𝙮 𝙤𝙠𝙧𝙚𝙨 𝙥𝙧𝙯𝙚𝙟𝙨́𝙘𝙞𝙤𝙬𝙮 𝙩𝙧𝙬𝙖𝙟𝙖̨𝙘𝙮 𝙙𝙤 𝙠𝙤𝙣́𝙘𝙖 𝙨𝙞𝙚𝙧𝙥𝙣𝙞𝙖 𝙗𝙧. Firmy odbierające odpady do tego czasu nie będą egzekwowały braku poprawnej segregacji związanej z wrzucaniem opakowaniowych odpadów styropianowych do zmieszanych odpadów. 𝗢𝗸𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗿𝘇𝗲𝗷𝘀́𝗰𝗶𝗼𝘄𝘆 𝘇𝗮𝗸𝗼𝗻́𝗰𝘇𝘆 𝘀𝗶𝗲̨ 𝟯𝟭.𝟬𝟴.𝟮𝟬𝟮𝟮 𝗿.Zachęcamy już teraz, aby opakowania styropianowe wrzucać do żółtego worka/kontenera.𝑷𝒐𝒏𝒂𝒅𝒕𝒐 𝒑𝒓𝒛𝒚𝒑𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒎𝒚, 𝒛̇𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂ł𝒚 𝒃𝒖𝒅𝒐𝒘𝒍𝒂𝒏𝒆 (𝒘 𝒕𝒚𝒎 𝒔𝒕𝒚𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂𝒏 𝒃𝒖𝒅𝒐𝒘𝒍𝒂𝒏𝒚) 𝒐𝒓𝒂𝒛 𝒔𝒕𝒚𝒓𝒐𝒑𝒊𝒂𝒏 𝒅𝒖𝒛̇𝒚𝒄𝒉 𝒓𝒐𝒛𝒎𝒊𝒂𝒓𝒐́𝒘 (𝒘𝒊𝒆𝒍𝒌𝒐𝒈𝒂𝒃𝒂𝒓𝒚𝒕𝒐𝒘𝒚) 𝒏𝒂𝒍𝒆𝒛̇𝒚 𝒐𝒅𝒅𝒂𝒘𝒂𝒄́ 𝒅𝒐 𝑷𝒖𝒏𝒌𝒕𝒐́𝒘 𝑺𝒆𝒍𝒆𝒌𝒕𝒚𝒘𝒏𝒆𝒈𝒐 𝒁𝒃𝒊𝒆𝒓𝒂𝒏𝒊𝒂 𝑶𝒅𝒑𝒂𝒅𝒐́𝒘 𝑲𝒐𝒎𝒖𝒏𝒂𝒍𝒏𝒚𝒄𝒉.