Ogłoszenie Wójta Gminy Święciechowa o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa.

Wójt Gminy Święciechowa ogłasza wyniki wyborów Młodzieżowej Rady Gminy Święciechowa. W wyniku wyborów radnymi Młodzieżowej Rady Gminy zostali:

Okręg wyborczy nr 1:

Dybizbańska Kinga, zam. Święciechowa

Janiszewska Weronika, zam. Święciechowa

Lechańska Weronika, zam. Święciechowa

Szłapczyńska Wiktoria, zam. Święciechowa

Okręg wyborczy nr 2:

Marciniak Pola, zam. Niechłód

Okręg wyborczy nr 3:

Nie dokonano wyboru radnych z uwagi na brak kandydatów.

Okręg wyborczy nr 4:

Marciniak Sławomir, zam. Niechłód

Okręg wyborczy nr 5:

Mikus Magdalena, zam. Trzebiny

Okręg wyborczy nr 6:

Nie dokonano wyboru radnych z uwagi na brak kandydatów.

Okręg wyborczy nr 7:

Wójcik Jakub, zam. Przybyszewo

Okręg wyborczy nr 8:

Dąbkowska Konstancja, zam. Lasocice

Musielak Aleksandra, zam. Lasocice

Okręg wyborczy nr 9:

Sztor Zofia, zam. Długie Stare

Urbańska Michalina zam. Długie Stare.

Gratulujemy!!!