W tym roku obsługą programu zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie wyznaczono dyżur eksperta, który pomoże w złożeniu wniosku.

Serdecznie zapraszamy w piątek, 6 sierpnia, na dyżur eksperta ZUS, który pomoże założyć profil PUE i wysłać wniosek o świadczenie Dobry Start 300+.

Dyżur odbędzie się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Święciechowie,  ul. Strzelecka 6, pokój nr 1 w godzinach od 10.00 do 13.00.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przygotowanie:
– do założenia PUE potrzebne są: dowód osobisty, numer telefonu i adres mailowy,
– do wysłania wniosku 300+ potrzebne są: PESEL dziecka, numer rachunku bankowego, adres i nazwa szkoły oraz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (jeżeli dziecko takie posiada).

Wypłata świadczenia dobry start (300 plus) jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami zostanie złożony w lipcu lub sierpniu, to ustalenie prawa do świadczenia oraz wypłata nastąpi nie później niż do dnia 30 września.
Złożenie wniosku w późniejszym terminie będzie skutkowało wypłatą świadczenia w terminie 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami).

Ważne! Wnioski o świadczenie dobry start można składać do 30 listopada 2021 r.